Nederlands
NL / EUR

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de domeinen avolt.com en hun subdomeinen (hierna: de site). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw toekomstige transacties met AVOLT AB (hierna: AVOLT AB; kan worden aangeduid als 'ons') en bezoeken aan de website. AVOLT behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De datum van de laatste update is te vinden in het laatste deel van de algemene voorwaarden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van dergelijke wijzigingen.

Disclaimer

AVOLT garandeert niet dat alle producten die zijn opgenomen in de Avolt-webwinkel op voorraad zijn op het moment van uw bestelling. In het geval dat een artikel niet beschikbaar is, zal het klantensuccesteam van AVOLT contact met u opnemen via telefoon of e-mail. AVOLT kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onjuistheden of typografische fouten. Evenmin kunnen we garanderen dat alle informatie up-to-date is. AVOLT kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen. We bij AVOLT streven ernaar om de juiste informatie, afbeeldingen en prijzen op de site en webwinkel weer te geven, maar fouten kunnen optreden. AVOLT behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren voordat deze wordt verzonden in het geval we constateren dat de prijs die voor onze bestelling wordt berekend, onjuist is. In dit geval zal ons klantensuccesteam contact met u opnemen via e-mail. Als we u niet kunnen bereiken, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Sommige van de diensten die via deze site en webwinkel worden aangeboden, worden onderhouden door externe organisaties. In situaties waarin AVOLT optreedt als agent voor dergelijke diensten, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die voortvloeien uit hun activiteiten. AVOLT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of het niet kunnen gebruiken van de site. AVOLT kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen.

Auteursrechtelijke toestemming

Het auteursrecht op de documenten die op deze site worden verstrekt (inclusief, zonder beperking, de handelsmerken van AVOLT, logo's, grafische afbeeldingen, tekst, foto's, ontwerpen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, gegevens en software) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan AVOLT en zijn filialen. U mag dit materiaal alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. U mag dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits deze auteursrechtelijke toestemmingsverklaring is opgenomen in alle kopieën van dergelijk materiaal. U mag niemand in rekening brengen voor het gebruik van het materiaal, en u mag het materiaal niet publiceren, dupliceren of anderszins verspreiden aan anderen zonder eerder toestemming van AVOLT. U mag het materiaal niet wijzigen of veranderen op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze wettelijke kennisgeving, worden er geen rechten of licenties verleend of geïmpliceerd voor het materiaal, of enig gedeelte daarvan.

Handelsmerken

Onze handelsmerken omvatten de naam en het logo van AVOLT. Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land worden gebruikt of geregistreerd en uw gebruik van deze website verleent u geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken.

Doorverkoopbeleid

U mag producten op www.Avolt.com alleen voor persoonlijk gebruik kopen en niet voor doorverkoop. Door een bestelling te plaatsen op www.Avolt.com garandeert u dat u producten koopt voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor doorverkoop, en dat u onze algemene voorwaarden accepteert. We behouden ons het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook zonder uitleg te weigeren.

Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen, wordt zorgvuldig behandeld. De informatie die we bewaren, wordt niet verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het waarborgen van de best mogelijke service. Het zal uitsluitend worden gebruikt om u te informeren over speciale aanbiedingen en andere marketingmogelijkheden die verband houden met de verschillende divisies van Avolt. Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen aan derden worden bekendgemaakt wanneer dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen. Als u uw abonnement op de Avolt-nieuwsbrief wilt beëindigen, klikt u op Afmelden in de volgende nieuwsbrief die u ontvangt of stuurt u een e-mail naar help@Avolt.com. Vermeld uw naam en e-mailadres en een korte beschrijving van de zaak in het e-mailbericht. U heeft het recht om uw informatie die bij ons is opgeslagen op elk moment in te zien. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar help@Avolt.com. Als de gegevens onvolledig of onjuist zijn, heeft u het recht om de informatie te laten corrigeren. Alle klanten die met een kaart betalen, worden onderworpen aan validatiecontroles. Avolt behoudt zich het recht voor om een bestelling te vertragen als fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betaalinformatie op in onze database.

Cookies

Cookies worden gebruikt op de site om uw browse-ervaring te verbeteren. Naast het gebruik voor statistische doeleinden identificeren cookies uw computer en stellen ze de site in staat om uw persoonlijke instellingen te onthouden. Uw browser kan worden ingesteld om een melding te sturen wanneer een cookie wordt geactiveerd. Hierdoor kunt u het gebruik van deze cookie weigeren of de cookie aan het einde van uw bezoek verwijderen. De webwinkel kan niet worden geopend als cookies zijn uitgeschakeld. Bij een bezoek aan Avolt.com wordt u gevraagd om ons toestemming te geven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken door cookies op het gebruikte apparaat in te stellen.

Links

De site kan links bevatten naar andere websites die buiten ons bereik liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of privacybeleid van dergelijke sites.

Kleuren

We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website waarheidsgetrouw zijn. Dit hangt deels af van de kleurinstellingen van uw computer en monitor.

Overtreding van Regels

Avolt behoudt zich het recht voor om alle beschikbare oplossingen te zoeken op grond van de wet en billijkheid voor schendingen van deze Algemene Voorwaarden, inclusief het recht om de toegang tot de site te blokkeren. Personen die de beperkingen van met een wachtwoord beveiligde gebieden van de site schenden, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Avolt opgeschort. Het contract tussen u en Avolt kan in dergelijke gevallen gedeeltelijk of volledig worden beëindigd door uzelf of door Avolt. Een geval van overmacht doet zich voor bij oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lockout, blokkering, stroomstoring, telefoon- of internetstoring, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. In dergelijke omstandigheden zal Avolt proberen alle problemen tijdig op te lossen.

Toepasselijk Recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Zweedse recht en de Zweedse rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie hebben voor elk geschil onder deze overeenkomst. De wetten van uw land kunnen verschillen van die van Zweden en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn voor het gebruik van deze website. U moet zich houden aan alle toepasselijke lokale en internationale wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van onze website.

Bestelbeleid

Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden Avolt-producten die wij leveren te beperken en/of om elke bestelling te weigeren die ongebruikelijk is of te kwader trouw is geplaatst. Bovendien behouden wij ons het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Neem Contact met Ons op

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar help@Avolt.com, of schrijf naar ons op een van de volgende adressen:


AVOLT AB, Rådmansgatan 5, 114 25 Stockholm, Zweden

help@avolt.com

Org.nr: 559001-5425

BTW-nummer: SE559001542501

Best verkochte artikelen

Best verkochte artikelen

AVOLT x Martinelli Luce
Nieuw
Square 1 Opal White USB-C (30W) 1.8m
70,00€
Square 1 Nomad Sand USB-C (30W) 1.8m
65,00€
Best verkocht
Square 1 Stockholm Black USB-C (30W) 1.8m
65,00€
Square 1 Gotland Grey USB-C (30W) 1.8m
65,00€