Nederlands
NL / EUR

Garantie

Het volgende valt onder de garantie

AVOLT verzekert hierbij dat de producten van AVOLT, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop bij Avolt via de webshop, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, mits het product alleen wordt gebruikt volgens de gepubliceerde richtlijnen van AVOLT, inclusief de gebruikershandleidingen van het product, technische specificaties, enzovoort.

Het volgende valt niet onder de garantie

AVOLT AB is niet aansprakelijk voor vergoedingen, claims en/of schade waarop de garantie niet van toepassing is. Wat betreft beperkingen van aansprakelijkheid, zie hieronder.

De garantie is niet van toepassing op: (I) producten die zijn gekocht via andere kanalen dan de webshop, (II) problemen die zich meer dan één (1) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product bij AVOLT via de webshop voordoen, (III) cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic; (IV) schade veroorzaakt door externe oorzaken, inclusief maar niet beperkt tot ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, vloeistofcontact, brand; (V) schade veroorzaakt door bediening of gebruik van het product anders dan volgens de gepubliceerde richtlijnen van AVOLT AB voor het product, inclusief de gebruikershandleidingen van het product, technische specificaties, enzovoort (let op: u mag het product niet openen of demonteren op een andere manier dan expliciet beschreven in de gebruikershandleiding van het product); (VI) een product dat is gewijzigd; (VII) defecten veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van normale veroudering; of (VIII) een product dat gestolen is, of waar Avolt AB reden heeft om te geloven dat het gestolen is.

De garantie is alleen van toepassing op product(en) die u heeft gekocht voor uw eigen gebruik en niet voor doorverkoop.

Houd er rekening mee dat alleen AVOLT AB of een door AVOLT AB aangewezen geautoriseerd servicecentrum (een “AVOLT AB”) service mag verlenen aan het product. Garantiedekking vervalt indien reparatie is uitgevoerd of geprobeerd door iemand anders dan een AVOLT AB. De garantie is niet van toepassing op andere hardwareproducten dan het Product.

Wat gebeurt er bij een garantieclaim?

(I) reparatie van uw Square 1 met nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw qua prestaties en betrouwbaarheid, (II) vervanging van uw Square 1 door een product dat ten minste functioneel equivalent is aan de Square 1 en is samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw qua prestaties en betrouwbaarheid, of (III) restitutie van de aankoopprijs in ruil voor de terugzending van uw product.

Wanneer een product of onderdeel daarvan wordt vervangen of een restitutie wordt verstrekt, wordt elk vervangend item uw eigendom en wordt het vervangen of gerestitueerde item eigendom van AVOLT AB. Een gerepareerd of vervangen product vervangt het oorspronkelijke product wat betreft de garantie van het oorspronkelijke product of negentig (90) dagen vanaf de datum van vervanging of reparatie, afhankelijk van welke een langere dekking biedt voor u.

Best verkochte artikelen

Best verkochte artikelen

AVOLT x Martinelli Luce
Nieuw
Square 1 Opal White USB-C (30W) 1.8m
70,00€
Square 1 Nomad Sand USB-C (30W) 1.8m
65,00€
Best verkocht
Square 1 Stockholm Black USB-C (30W) 1.8m
65,00€
Square 1 Gotland Grey USB-C (30W) 1.8m
65,00€