svenska
SE / SEK

Garanti

Följande omfattas av garantin

AVOLT garanterar härmed att AVOLT:s produkter, under en period av 2 år från inköpsdatumet från AVOLT via webbutiken, är utan defekter i material och utförande, förutsatt att produkten endast används enligt publicerade riktlinjer från AVOLT inklusive produkternas användarmanualer, tekniska specifikationer, etc.

Följande omfattas inte av garantin

AVOLT AB ansvarar inte för ersättningar, anspråk och/eller skador där garantin inte gäller. När det gäller begränsningar av ansvar, se nedan.

Garantin gäller inte för: (I) produkter som köpts genom andra kanaler än webbutiken, (II) problem som uppstår mer än ett (1) år efter inköpsdatumet för produkten från AVOLT via webbutiken, (III) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och trasig plast; (IV) skador orsakade av yttre orsaker, inklusive men inte begränsat till olyckor, missbruk, felanvändning, vätskekontakt, brand; (V) skador orsakade av drift eller användning av produkten på annat sätt än enligt publicerade riktlinjer från AVOLT AB för produkten, inklusive produkternas användarmanualer, tekniska specifikationer, etc. (observera: du får inte öppna eller demontera produkten på annat sätt än som tydligt beskrivs i produkternas användarmanual); (VI) en produkt som har modifierats; (VII) defekter orsakade av normalt slitage eller på annat sätt på grund av normal åldrande; eller (VIII) en produkt som är stulen, eller där Avolt AB har skäl att tro att den är stulen.

Garantin gäller endast för produkt(er) som du har köpt för din egen användning och inte för vidareförsäljning.

Observera att endast AVOLT AB eller ett auktoriserat servicecenter utsedd av AVOLT AB (ett "AVOLT AB") får utföra service på produkten. Garantin upphör att gälla om reparation har utförts eller försök till reparation har gjorts av någon annan än ett AVOLT AB. Garantin gäller inte för några hårdvaruprodukter förutom produkten.

Vad kommer att göras vid ett garantianspråk?

(I) reparera din Square 1 med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya vad gäller prestanda och tillförlitlighet, (II) ersätta din Square 1 med en produkt som är minst funktionellt likvärdig med Square 1 och är bildad av nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya vad gäller prestanda och tillförlitlighet, eller (III) återbetala ditt inköpspris mot retur av din produkt.

När en produkt eller del därav ersätts eller återbetalning ges, blir ersättningsobjektet din egendom och den ersatta eller återbetalda produkten blir AVOLT AB:s egendom. En reparerad eller ersatt produkt ersätter antingen den ursprungliga produkten när det gäller garantin för den ursprungliga produkten eller nittio (90) dagar från datumet för ersättning eller reparation, vilket som ger längre täckning för dig.

Toppsäljare

Toppsäljare

AVOLT x Martinelli Luce
Ny
Square 1 Opal White USB-C (30W) 1.8m
700 kr
Square 1 Nomad Sand USB-C (30W) 1.8m
650 kr
Bästsäljare
Square 1 Stockholm Black USB-C (30W) 1.8m
650 kr
Square 1 Gotland Grey USB-C (30W) 1.8m
650 kr